Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2008 Str. 114-116

Autorzy: Bohdan Andriyevskyy , Aleksy Patryn , Bogdan Kuzhel , Volodymyr Kapustianyk , Zbigniew Czapla , Slawomir Dacko , Ivan Svito , Tatiana Pivovarchik , Aleksander Fedotov :

Tytuł: Przewodność stałoprądowa amorficznego kompozytu x(Fe0.45Co0.45Zr0.10)+(1-x)(Al2O3) w zakresie temperatur 20 – 300 K

Streszczenie: Zbadano zależność temperaturową przewodności elektrycznej stałoprądowej kompozytu x(Fe0.45Co0.45Zr0.10)+(1-x)(Al2O3) w zakresie temperatur 20 – 300 K. Współczynnik x zmieniał się w granicach 0.418 – 0.540 co odpowiada progowi perkolacji. Do opisu zależności σ(T) został zastosowany model Shenga fluktuacji indukowanego tunelowania. Okazało się, że parametry dopasowania tego modelu są temperaturowo zależne, co można objaśnić istotną temperaturową zależnością odległości między ziarnami kompozytu.

Słowa kluczowe: kompozyty, granulaty, macierz amorficzna, przewodność elektryczna

wstecz