Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2023 Str. 278

Autorzy: Julian Balcerek , Paweł Pawłowski , Błażej Trzciński :

Tytuł: System wizyjny do automatycznego rozpoznawania zwierząt na nagraniach z wideorejestratorów samochodowych

Streszczenie: W niniejszym artykule zaproponowano system do automatycznego rozpoznawania zwierząt na obrazach z nagrań wideorejestratorów samochodowych wykorzystujący sztuczne sieci neuronowe. Na przygotowanej bazie obrazów przeprowadzono trening, walidację i testy pod kątem rozpoznawania m.in. krów, dzików, saren oraz innych, także mniejszych, zwierząt spotykanych na polskich drogach. Osiągnięto satysfakcjonujące wyniki rozpoznawania nawet na obrazach o niskiej jakości. Do obsługi systemu przygotowano aplikację użytkownika umożliwiającą przeprowadzenie testów rozpoznawania na pojedynczych zdjęciach i plikach wideo.

Słowa kluczowe: rozpoznawanie zwierząt, wideorejestrator samochodowy, system wizyjny, sztuczne sieci neuronowe.

wstecz