Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 13

Autorzy: Bernard Wyrwoł :

Tytuł: Implementacja interfejsu 1-Wire w systemie wbudowanym z systemem operacyjnym FreeRTOS

Streszczenie: Implementacja interfejsu 1-Wire w systemie wbudowanym, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego FreeRTOS, wymaga realizacji opóźnień o czasie trwania mniejszym, niż udostępnia to sam system operacyjny. Wykorzystanie opóźnień o pożądanym czasie trwania, realizowanych zwykle na drodze programowej, może prowadzić do niekorzystnego zwiększenia czasu reakcji takiego systemu. W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązanie obsługi interfejsu 1-Wire w takim systemie wykorzystujące sprzętowy interfejs SPI.

Słowa kluczowe: system wbudowany, mikrokontroler, 1-Wire, SPI, FreeRTOS.

wstecz