Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 20

Autorzy: Anna Golijanek-Jędrzejczyk :

Tytuł: Zależność wartości współczynnika przepływu C od grubości kryzy z wlotem stożkowym

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych i eksperymentalnych pięciu kryz z wlotem stożkowym o współczynniku przewężenia  równym 0,24, o grubości od 2,5 mm do 31 mm (każda ścięta skośnie pod kątem 45°) umieszczonych w wodnej instalacji hydraulicznej przy przepływach laminarnych i turbulentnych. Uzyskane rezultaty potwierdziły, że wraz ze wzrostem grubości (w badanym zakresie liczb Reynoldsa od 1690 do 14430) tego typu kryzy wartość współczynnika C dąży do wartości 0,9.

Słowa kluczowe: conical inlet orifice, flow coefficient, CFD, experiment.

wstecz