Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 26

Autorzy: Wojciech Nita , Sylwester Filipiak :

Tytuł: Optymalizacja modernizacji terenowych linii elektroenergetycznych SN z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

Streszczenie: Niniejszy artykuł zawiera rozwinięcie i uzupełnienie badań przedstawionych we wcześniejszych pracach [19,20,21] dotyczących planowania modernizacji terenowych sieci elektroenergetycznych SN. W tamtych badaniach opracowano modele dla optymalizacji wskaźników awaryjności (SAIFI, SAIDI, MAIFI) dla dużych obszarów sieci, natomiast w niniejszym artykule skupiono się na zastosowaniu algorytmów optymalizacyjnych do bardziej szczegółowego planowania modernizacji poszczególnych linii SN z wybranego do analizy GPZ-tu.

Słowa kluczowe: sieci elektroenergetyczne, optymalizacja, metody ewolucyjne

wstecz