Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 34

Autorzy: Andrzej Faryński , Zbigniew Ziółkowski , Przemysław Sul :

Tytuł: Generacja solitonów wysokonapięciowych w nieliniowej linii transmisyjnej

Streszczenie: W artykule opisano badania, ktorych głownym celem było przedstawienie metody generowania wysokonapieciowych impulsówsolitonów za pomocą nieliniowej linii transmisyjnej NLTL. Stosując taką linię do transformacji impulsów napięciowych można kikukrotnie zwiększyć wartość szczytową napięcia oraz znacznie zredukować czas narastania I czas trwania impulsu.Wyniki badań laboratoryjnych przedstawionych w niniejszym artykule potwierdzają przydatność tego typu linii do generowania wysokonapieciowych nanosekundowych impulsów

Słowa kluczowe: Nieliniowe linie transmisyjne (NLTL), generacja impulsów, solitony elektryczne.

wstecz