Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 43

Autorzy: Jacek Kozyra , Zbigniew Łukasik , Aldona Kuśmińska-Fijałkowska :

Tytuł: Zwiększenie zdolności przesyłowych linii 110 kV prądu przemiennego

Streszczenie: Budowa nowych linii elektroenergetycznych to skomplikowany i długotrwały proces formalno – prawny. Czas realizacji inwestycji wydłużają prowadzone uzgodnienia branżowe, prowadzone konsultacje społeczne w celu wytyczenia korytarza linii, oczekiwania na pozyskanie koniecznych decyzji, pozwoleń, analiz i opinii niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Głównym celem publikacji jest przeprowadzenie analizy oraz przedstawienie wariantów możliwości przebudowy sieci elektroenergetycznej w aspekcie zwiększenia zdolności przesyłowych istniejącej linii 110kV z uwzględnieniem zagadnień technicznych oraz finansowych.

Słowa kluczowe: Przewody wysokotemperaturowe, Obciążalność przewodu, Prace dostosowanie, AFL, ACSR, ACSS/TW.

wstecz