Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 62

Autorzy: Paweł Szcześniak , Piotr Powroźnik , Elżbieta Sztajmec :

Tytuł: Wybrane metody regulacji napięcia w lokalnych sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia o dużej penetracji PV

Streszczenie: Rozwój nowych prosumenckich generatorów energii elektrycznej (zwłaszcza PV) doprowadził do problemów z jakością energii w sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (NN). Główne problemy pojawiają się przy wzroście wartości napięcia powyżej wartości normatywnych. Może to spowodować uszkodzenie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego. Wyłączane są również falowniki łączące źródło energii z siecią elektroenergetyczną. W literaturze naukowej można znaleźć wiele artykułów opisujących ten problem oraz metody jego rozwiązania. W artykule przedstawiono wybrane sposoby obniżenia napięcia sieci dystrybucyjnej nn będące wynikiem badań autorów. Wyniki pokazują wykorzystanie prototypu magazynu energii (ME) (100 kW i 100 kWh) do realizacji usług regulacji napięcia mocą czynną i bierną. Następnie przedstawiono ideę wykorzystania kompensatorów statycznych lub transformatorów hybrydowych do regulacji napięcia w sieci nn poprzez generowanie dodatkowego napięcia kompensacyjnego. Ostatnia część artykułu dotyczy propozycji zwiększenia zużycia energii elektrycznej w okresie występowania dużej generacji z instalacji prosumenckich (odbiór energii). Wyniki analizy wskazują, że poprzez zwiększenie zapotrzebowania na energię można zmniejszyć wartość napięcia w sieci oraz zwiększyć ilość energii wprowadzanej do sieci z odnawialnych źródeł energii.

Słowa kluczowe: zarządzanie energią, magazyny energii, transformatory hybrydowe, statyczne kompensatory napięcia, odpowiedź zapotrzebowania.

wstecz