Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 82

Autorzy: Oleh Tsurkan , Ruslan Horbatiuk , Anatoly Spirin , Dmytro Borysiuk , Ihor Tverdokhlib , Olena Trukhanska :

Tytuł: Badania energochłonności maszyny wibracyjnej do renowacji powierzchni korpusów roboczych agregatów uprawowych

Streszczenie: Pilną kwestią dla rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego jest wzrost zasobów produkcyjnych ciał roboczych agregatów uprawowych. W trakcie wykonywania zabiegów technologicznych przy uprawie gleby powierzchnie robocze korpusów narzędzi uprawowych maszyn rolniczych podlegają intensywnemu zużyciu. Podczas interakcji z glebą korpusy robocze bron zębatych i talerzowych, łuskaczy, kultywatorów, agregatów uprawowych itp. wymagają stałego monitorowania i sprawdzania ich stanu. W przypadku wykrycia odchyleń od maksymalnych dopuszczalnych parametrów wymiarów geometrycznych korpusów roboczych konieczna jest ich wymiana lub naprawa. Podczas badania wszystkich procesów technologicznych jednym z głównych zagadnień jest efektywne wykorzystanie energii i zasobów materiałowych. W naszym przypadku główną uwagę należy zwrócić na rozwiązanie problemu efektywnego wykorzystania energii w procesie obróbki wibracyjnej korpusów roboczych narzędzi uprawowych. Wynika to z faktu, że materiał zastosowany do obróbki wibracyjnej korpusów roboczych narzędzi uprawowych w opracowanej maszynie jest stosunkowo niedrogi i ma długą żywotność. Aby rozwiązać problem efektywnego wykorzystania energii, konieczne jest określenie mocy potrzebnej do napędzania maszyny wibracyjnej. W artykule przedstawiono badania energochłonności maszyny wibracyjnej do renowacji powierzchni korpusów roboczych agregatów uprawowych.

Słowa kluczowe: maszyna wibracyjna, energochłonność, agregaty uprawowe

wstecz