Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 88

Autorzy: Ruchika Ruchika , D.K. Jain :

Tytuł: Akumulatorowy system magazynowania energii do penetracji Odnawialnych Źródeł Energii na dużą skalę

Streszczenie: Bateryjny system magazynowania energii (BESS) odgrywa dominuja˛ca˛ role˛ w przenikaniu na duz˙a˛ skale˛ odnawialnych z´ródeł energii do sieci. Pomagaja˛ w lepszym dopasowaniu popytu do podaz˙y w trybie autonomicznym i trybie podła˛czonym do sieci. W artykule autorzy zaproponowali nowe podejs´cie do poprawy doste˛pnos´ci generacji słonecznej poprzez wykorzystanie BESS w okresie niecia˛głos´ci. BESS wspiera siec´ w przerwach w ilos´ci mocy, która˛ obiecał operator. Tak wie˛c niezalez˙nie od tego, co operator zaoferuje, zostanie dostarczone do sieci za pomoca˛ wytwarzania energii odnawialnej lub je´sli nie b˛edzie dost˛epne, wówczas BESS b˛edzie wspiera´c sie´c. W artykule omówiono równie˙z rol ˛e BESS w wygładzaniu mocy PV. Do wszystkich eksperymentów symulacyjnych wykorzystywane jest oprogramowanie Matlab.

Słowa kluczowe: Słowa kluczowe> System Magazynowania Energii (BESS), Fotowoltaika (PV), Energia Słoneczna

wstecz