Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 104

Autorzy: Abdelhak Flih , Slimane Souag , Leila Ghomri :

Tytuł: System lokalizacji uszkodzeń oparty na algorytmie K-NN dla linii przesyłowych HVDC

Streszczenie: Transmisja prądu stałego wysokiego napięcia HVDC jest obecnie w pełni rozpowszechniona na świecie z różnych powodów; ekonomicznych, technicznych i środowiskowych. Z drugiej strony, ostatnio transformacja energetyczna ogromnie przyspieszyła tę technologię w zakresie integracji energii odnawialnej i strategii neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Jak każdy system, HVDC podlegają różnym awariom, które mogą wpływać na ich funkcjonowanie. Celem niniejszej pracy jest wykorzystanie klasyfikatora opartego na jednej z metod sztucznej inteligencji do lokalizacji tych uszkodzeń. Wybraliśmy klasyfikator k-NN, teorię statystycznego uczenia się. W klasyfikacji k-NN wynikiem jest klasa przynależności. Obiekt wejściowy jest klasyfikowany zgodnie z większościowym wynikiem statystyki przynależności do klasy jego k najbliższych sąsiadów, to proponowane podejście ma możliwość pomocy w zakresie klasyfikacji defektów, ponieważ nie ma ograniczeń co do liczby cech. Jest to jedna z nadzorowanych klasyfikacji, której wynikiem jest inna lokalizacja uszkodzenia w kablu prądu stałego.

Słowa kluczowe: system przesyłowy HVDC; klasyfikacja k-NN; lokalizacja usterek

wstecz