Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 114

Autorzy: Huda Bader , Mohammed Jarjees , Bassam Ahmed :

Tytuł: Inwazyjne i nieinwazyjne systemy monitorowania glukozy: przegląd i badanie porównawcze

Streszczenie: Ponieważ częstość występowania cukrzycy wzrosła na całym świecie w ostatnich latach, coraz większa liczba pacjentów doświadcza bólu i infekcji ze względu na inwazyjny charakter większości komercyjnych systemów pomiaru glukozy. Dostępność niezawodnej, niedrogiej, bezbolesnej i nieinwazyjnej technologii ułatwi pacjentom przestrzeganie rutynowego monitorowania stężenia glukozy we krwi. Życie pacjenta z cukrzycą ulegnie następnie znacznej poprawie. Kilka technologii zostało zaproponowanych i opracowanych przez naukowców i badaczy w celu zwiększenia ich skuteczności. W badaniu tym dokonano przeglądu zarówno inwazyjnych, jak i nieinwazyjnych technik monitorowania glikemii, z naciskiem na metody optyczne. Sugerowane i opracowywane są nieinwazyjne urządzenia do monitorowania glukozy, które są bezbolesne, czułe i przenośne, aby lepiej zrozumieć poziomy glukozy.

Słowa kluczowe: pomiar glukozy, nieinwazyjny pomiar

wstecz