Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 121

Autorzy: Elbrus Ahmedov , Sona Rzayeva , Nigar Ganiyeva :

Tytuł: Poprawa odporności odgromowej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia

Streszczenie: W prezentowanym artykule metodą planowania eksperymentu przeprowadzono analizę parametrów wpływających na stabilność napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia na skutki udarów atmosferycznych. Określono parametry, które mają większy wpływ na niezawodność napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia od wyładowań atmosferycznych. Po częściowej zmianie konstrukcji kabla odgromowego zaproponowano nową skuteczną metodę zwiększenia strefy ochronnej poprzez nawinięcie na jego powierzchnię podłużnych metalowych prętów w kształcie litery „V”. Pokazano możliwość zwiększenia strefy ochrony odgromowej poprzez umieszczenie tych prostych elementów na powierzchni przewodu odgromowego, dodatkowo możliwość dalszego zmniejszenia prawdopodobieństwa przejścia piorunochronu wokół przewodu odgromowego i bezpośredniego uderzenia w przewód dzięki pokazano wzrost niejednorodności pola elektrycznego między przewodem uziemiającym a piorunochronem.

Słowa kluczowe: linie napowietrzne wysokiego napięcia, przepięcia wyładowań atmosferycznych, liczba uderzeń piorunów.

wstecz