Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 175

Autorzy: Hau-Huu Vo , Pavel Brandstetter :

Tytuł: *Zmodyfikowany kontroler prędkości Fuzzy Logic PI z harmonogramem granic stałej czasowej całkowania dla napędu PMSM

Streszczenie: Aby uzyskać wysoką wydajność odpowiedzi prędkości w sterowanym bezpośrednio momentem napędowym silnika synchronicznego z magnesami trwałymi z modulacją szerokości impulsu, do aktualizacji parametrów proporcjonalno-całkującego regulatora prędkości wykorzystywana jest logika rozmyta. Jednak przeregulowanie i niedoregulowanie odpowiedzi prędkości są nadal wysokie, zwłaszcza w okresach zmiany momentu obciążenia. W celu zmniejszenia przeregulowania i niedoregulowania, granice stałej czasowej całkowania w logice rozmytej są dostrajane zgodnie z błędem prędkości podczas przeregulowania i niedoregulowania. Założenia teoretyczne są weryfikowane za pomocą symulacji.

Słowa kluczowe: logika rozmyta, proporcjonalno-całkujący regulator prędkości, stała czasowa całkowania, bezpośrednie sterowanie momentem obrotowym, silnik synchroniczny z magnesami trwałymi.

wstecz