Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 196

Autorzy: Paweł Kielan , Jakub Krzus :

Tytuł: Wykorzystanie ruchu dłoni w przestrzeni do sterowania urządzeniami mechatronicznymi - projekt systemu

Streszczenie: Praca poświęcona jest zagadnieniu sterowania dowolnym urządzeniem mechatroniczny poprzez ruch dłoni, który monitorowany jest układem sensorów. Sygnały z sensorów przekazywane są do układu mechatronicznego bezprzewodowo, z wykorzystaniem interfejsu bluetooth. Na obecnym etapie badań założonym celem było opracowanie układu śledzenia położenia dłoni, poprzez czujniki akcelerometryczne i żyroskopowe. Opracowany został układ rejestracji i transmisji sygnałów z czujników pomiarowych zamontowanych na rękawicy. Sygnały te po wstępnym przetworzeniu przekazywane są do układu wykonawczego, którym na obecnym etapie badań jest układ akustyczny. W pracy przedstawiany jest zrealizowany układ oraz wyniki wykonanych testów.

Słowa kluczowe: sterowanie ruchem dłoni, czujnik MPU6050, bluetooth, system mechatroniczny.

wstecz