Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 204

Autorzy: Ewa Mandowska , Renata Majgier , Wojciech Grzesiak , Arkadiusz Mandowski :

Tytuł: Analiza widmowa radiacyjnie indukowanej luminescencji ceramicznego podłoża grubowarstwowego

Streszczenie: Wiele popularnych urządzeń elektronicznych wykonanych jest z zastosowaniem podłoża grubowarstwowego. Element ten jest wykonany zazwyczaj z tlenku glinu (Al2O3) z różnymi domieszkami. Materiał ten wykazuje optycznie stymulowaną luminescencję (OSL) po ekspozycji na promieniowanie jonizujące. Daje to możliwość wykorzystania takich elementów w dozymetrii retrospektywnej i awaryjnej. Pomiary spektralnie rozdzielczej termoluminescencji (SR-TL) pokazały, że emisja zachodzi głównie w obszarze czerwonym i bliskiej podczerwieni.

Słowa kluczowe: technologia grubowarstwowa, dozymetria, optycznie stymulowana luminescencja (OSL), spektralnie rozdzielcza termoluminescencja (SR-TL).

wstecz