Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 212

Autorzy: Krzysztof Górecki , Kalina Detka , Paweł Górecki , Przemysław Ptak :

Tytuł: Nieliniowe modele termiczne elementów elektronicznych

Streszczenie: W pracy przedstawiono postać skupionego nieliniowego modelu termicznego elementów elektronicznych. Model ten uwzględnia wpływ temperatury wnętrza modelowanego elementu na skuteczność odprowadzania ciepła generowanego w tym elemencie oraz na wzajemne sprzężenia cieplne między komponentami takiego elementu. Zaproponowano sposób implementacji opracowanego modelu w programie SPICE w postaci obwodowej dla układów zawierających struktury półprzewodnikowe umieszczone na wspólnym podłożu oraz dla elementów magnetycznych. Przedstawiono wyniki obliczeń i pomiarów dowodzące praktycznej użyteczności opisywanego modelu. Wskazano też na ograniczenia zakresu jego stosowalności.

Słowa kluczowe: skupiony model termiczny, SPICE, elementy półprzewodnikowe, elementy magnetyczne, samonagrzewanie, wzajemne sprzężenia cieplne

wstecz