Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 217

Autorzy: Michał Urbański , Kinga Wójcicka , Paweł Wójcicki :

Tytuł: Analiza Niepewnos´ci Pomiaru w Modelu Zbiorów rozmytych z arytmetyka˛ oparta˛ na t-normach - koncepcja i algorytm

Streszczenie: W pracy pokazano algorytmy wyznaczania niepewnos´ci metoda˛ A i B w modelu zbiorów rozmytych. Składanie niepewnos´ci typu A ze składowa˛ systematyczna˛ dane jest suma˛ arytmetyczna˛.

Słowa kluczowe: zbiory rozmyte, zmienna rozmyta, niepewno´s´c, teoria pomiarów, transformacja prawdopodobie´nstwo - zbiór rozmyty

wstecz