Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 221

Autorzy: Krzysztof Chwastek , Branko Koprivica , Marko Rosić , Roman Gozdur , Piotr Gębara :

Tytuł: Modelowanie pętli histerezy stali elektrotechnicznej o ziarnach niezorientowanych

Streszczenie: Blachy elektrotechniczne o ziarnach niezorientowanych stanowią najważniejszy segment rynku materiałów magnetycznie miękkich. W pracy zweryfikowano użyteczność modelu opartego na nieliniowej transformacji tangens hiperboliczny do opisu quasi-statycznych pętli histerezy dla tego typu materiału .

Słowa kluczowe: Blacha o ziarnach niezorientowanych; pętle histerezy; anizotropia; modelowanie

wstecz