Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 224

Autorzy: Sebastian Dudzik , Bartosz Kowalczyk :

Tytuł: Prognozowanie produkcji energii fotowoltaicznej z wykorzystaniem platformy NEXO i VRM Portal

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki prognozowania produkcji energii fotowoltaicznej z wykorzystaniem dwóch modeli regresyjnych: regresji LASSO oraz lasu losowego. Dane o produkcji energii uzyskano przy użyciu mikroinstalacji Victron. Dzięki połączeniu usługi VRM Portal oraz platformy teleinformatycznej NEXO, możliwe było pozyskanie danych niezbędnych do nauki modeli prognostycznych. W artykule zaprezentowano metodykę modelowania produkcji energii fotowoltaicznej przy użyciu języka Python oraz biblioteki SkForecast. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że najlepsze prognozy uzyskuje się stosując model lasów losowych.

Słowa kluczowe: prognozowanie produkcji energii fotowoltaicznej, regresja LASSO, las losowy, Internet Rzeczy.

wstecz