Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 228

Autorzy: Marek Gała , Kazimierz Jagieła :

Tytuł: Współpraca energoelektronicznego kompensatora MMC z piecem łukowym AC

Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest zastosowanie wielopoziomowego modulatora MMC zbudowanego z n jednofazowych mostków mocy PM, w których elementami kluczującymi są tranzystory IGBT. Poprzez włączenie ich do trzech gałęzi połączonych w trójkąt do obwodu wtórnego transformatora sieciowego wraz z równoległymi filtrami wyższych harmonicznych uzyskuje się pełną i szybką kompensację składowych biernych indukcyjnych i pojemnościowych prądu obciążenia przy jednoczesnej minimalizacji wahań napięcia zasilającego transformator pieca łukowego AC. Przedstawiono interesujące wskaźniki charakteryzujące parametry jakości pobieranej energii z sieci elektroenergetycznej.

Słowa kluczowe: piec łukowy (EAF) AC, pasywne filtry harmonicznych, SVC, STATCOM

wstecz