Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 232

Autorzy: Anna Gawlak :

Tytuł: Prognoza różnicy bilansowej

Streszczenie: Punktem wyjścia do analiz są obliczenia strat technicznych i handlowych w sieciach dystrybucyjnych, a następnie przy pomocy określonych związków korelacyjnych wiążących te straty z różnicą bilansową - określenie różnicy bilansowej. Wykorzystana została Metodologia Dualnego Sprzężenia (MDS) łącząca obliczenia inżynierskie poprzez wykorzystanie autorskiego programu EUROEFEKT oraz statystyczne – analizę regresji i korelacji.

Słowa kluczowe: bilansowe straty energii, prognoza strat bilansowych, sieć dystrybucyjna, korelacje.

wstecz