Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 241

Autorzy: Tomasz Popławski , Marek Kurkowski :

Tytuł: Audyt instalacji oświetlenia drogowego jako narzędzie poprawy energochłonności – studium przypadku

Streszczenie: W Unii Europejskiej , oświetlenie uliczne stanowi około 3-4% całkowitego zużycia energii. W Polsce, zużycie energii przez oświetlenie uliczne wynosi około 1,5% zużycia krajowego. Jednakże, w niektórych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, zużycie energii przez oświetlenie uliczne może wynosić nawet do 40% całkowitej energii elektrycznej zużywanej przez miasto. Obowiązująca w Polsce ustawa o efektywności energetycznej zakłada osiągnięcie oszczędności energii finalnej końca 2030 roku w wysokości 5580 tys. toe. Jednym z podstawowych narzędzi do stosowania w celu osiągniecia oszczędności zużycia energii elektrycznej jest prawidłowo przeprowadzony audyt energetyczny takich instalacji. Nie ma opracowanych wytycznych ani innych dokumentów jakimi mogli by się posługiwać audytorzy takich instalacji. W artykule na podstawie wybranej drogowej instalacji oświetleniowej autorzy chcą przedstawić dobre praktyki, którymi powinni kierować się audytorzy.

Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, audyt, instalacje oświetlenia ulicznego, źródła światła.

wstecz