Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 245

Autorzy: Artur Wachtarczyk , Janusz Sowiński :

Tytuł: Analiza predykcyjna danych pomiarowych wykorzystywanych w systemach nadzorujących pracę urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych

Streszczenie: Analiza predykcyjna jest procesem wydobywania informacji z zebranych wcześniej danych, celem przewidywania przyszłych trendów i zdarzeń. Wykonane badania mają na celu zbudowanie modelu predykcyjnego wspomagającego pracę systemów urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych (eor). W artykule opisano wykorzystanie klasyfikatorów k-NN oraz drzewa decyzyjne w celu predykcji stanu pracy urządzeń eor.

Słowa kluczowe: predykcja, nagrzewanie, klasyfikator k-NN, drzewa decyzyjne.

wstecz