Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 249

Autorzy: Jakub Suder , Tomasz Marciniak :

Tytuł: System wykrywania ciał obcych przy użyciu GoogLeNet

Streszczenie: Artykuł przedstawia koncepcję systemu wizyjnego do wykrywania ciał obcych Foreign Object Debris (FOD) w środowisku lotniskowym, opartego na sieci GoogLeNet. Autorzy przedstawiają motywację do podjętych badań i wstępne testy przeprowadzane w Porcie Lotniczym Poznań - Ławica oraz prezentują opracowany model konwolucyjnej sieci neuronowej o dokładności 95,73%. Do treningu modelu wykorzystano bazę FOD-A zawierającą ponad 19 000 obrazów, wykonanych w różnych warunkach atmosferycznych, aby zapewnić różnorodność bazy danych.

Słowa kluczowe: ciała obce, wbudowane systemy wizyjne, sieci neuronowe, GoogLeNet

wstecz