Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 253

Autorzy: Jerzy Augustyn , Marian Kampik , Krzysztof Musioł :

Tytuł: Zastosowanie algorytmu dopasowania do elipsy w pomiarach małych wartości składowej kątowej zespolonego stosunku napięć

Streszczenie: W artykule przeanalizowano zmodyfikowany algorytm dopasowania do elipsy (EFA), który umożliwia wyznaczenie skrajnie małych wartości składowej kątowej zespolonego stosunku napięć. Zastosowana modyfikacja polega na dwukrotnym zastosowaniu EFA dla sekwencji próbek przesuniętych o tę samą wartość kąta, ale o przeciwnych znakach. Wyniki symulacji numerycznych zostały zweryfikowane pomiarami przeprowadzonymi w systemie pomiarowym, zawierającym moduł akwizycji danych NI PXI-4461.

Słowa kluczowe: dopasowanie do elipsy, przesunięcie fazowe, zespolony stosunek napięć, algorytmy numeryczne.

wstecz