Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 257

Autorzy: Damian Gonscz :

Tytuł: Pomiarowe i normatywne aspekty badań kompatybilności elektromagnetycznej

Streszczenie: Publikacja dotyczy problematyki oceny wyników badań kompatybilności elektromagnetycznej (KEM). Badania obejmują pomiary poziomów emisji przewodzonej i promieniowanej, generowanej przez urządzenie oraz testy odporności urządzenia na zaburzenia przewodzone i promieniowane. Przeanalizowano problematykę dokładności pomiarów emisji w aspekcie zapewnienia tzw. zapasu KEM, a także zaproponowano algorytm oceny wyników w testach odporności, wyznaczający dodatkowe parametry jakościowe, związane z zapasem odporności urządzenia.

Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna (KEM), pomiary poziomów emisji, testy odporności, dokładność badań.

wstecz