Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 261

Autorzy: Adam Jóśko , Wojciech Romanik , Mikhail Bahuslauski , Maciej Majek , Maciej Sobczak , Maciej Zakrzewski :

Tytuł: System monitorowania ciągłości procesu infuzji dożylnej – studium rozwojowe

Streszczenie: W artykule przedstawiono Autorską koncepcję systemu do monitorowania i detekcji niskiego poziomu płynu infuzyjnego. Wyniki przedstawione wcześniej w [1] zostały uzyskane dla systemu opartego na wadze z butelką z płynem. Ponieważ metoda ta jest wrażliwa m.in. na ruchy pacjenta, Autorzy postanowili zbadać również inne metody, np.: metodę optyczną. W układzie wykorzystano również. komunikację sieciową, która może posłużyć do budowy systemu rozproszonego na użytek procedur opieki szpitalnej podejmowane podczas leczenia.

Słowa kluczowe: zabiegi medyczne, proces infuzji, system mikrokontrolerowy, system rozproszony, komunikacja przewodowa

wstecz