Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 265

Autorzy: Krzysztof Kubiczek , Michał Grzenik , Marian Kampik :

Tytuł: Systemy pomiarowe do badań podstawowych parametrów termicznych przetworników wartości skutecznej napięcia przemiennego

Streszczenie: Wartość skuteczna napięcia przemiennego jest jedną z najczęściej mierzonych wielkości elektrycznych. Pomimo spektakularnego rozwoju kwantowych wzorców napięcia, termiczne przetworniki wartości skutecznej (TPWS) są nadal wykorzystywane, szczególnie w kalibracjach realizowanych w Narodowych Instytutach Metrologicznych (National Metrology Institute, NMI). W artykule przedstawiono trzy układy pomiarowe stosowane do pomiarów najistotniejszych parametrów TPWS: wykładnika charakterystyki przetwarzania, błędu rewersji oraz różnicy transferowej w zakresie częstotliwości od 1 kHz do 100 MHz.

Słowa kluczowe: wzorzec napięcia przemiennego, wartość skuteczna napięcia, różnica transferowa AC-DC, przetworniki termiczne

wstecz