Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 273

Autorzy: Mariusz Talaga , Adrian Halinka :

Tytuł: Pomiary różnicowe w elektroenergetyce z wykorzystaniem techniki synchrofazorów

Streszczenie: W artykule zaprezentowano potencjalne możliwości wykorzystania techniki pomiarów synchronicznych do obserwacji stanu pracy systemu elektroenergetycznego oraz budowania automatyki obszarowej. Dostrzeżono dobre własności pomiarowe tej techniki do realizacji pomiarów różnicowych. W artykule omówiono wybrane parametry metrologiczne jednostek pomiarowych PMU według aktualnej normy z 2018 roku, ponadto przytoczono wyniki badań różnicowego pomiaru wartości napięcia, częstotliwości i różnicy faz w sieci 110kV.

Słowa kluczowe: pomiary różnicowe, synchrofazory, PMU, automatyka obszarowa.

wstecz