Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 284

Autorzy: Michał Piskorski , Paweł Krukowski , Witold Kozłowski , Maciej Rogala , Paweł Dąbrowski , Iaroslav Lutsyk , Dorota Kowalczyk , Maxime Ster , Karol Sałagan , Aleksandra Nadolska , Klaudia Toczek , Przemysław Przybysz , Rafał Dunal , Wojciech Ryś , Patryk Krempiński , Paweł Kowalczyk :

Tytuł: System rejestracji drgań z wykorzystaniem czujnika sejsmicznego i analizatora widma czasu rzeczywistego w pomieszczeniu przeznaczonym na instalacje systemu TERS-STM

Streszczenie: Nowoczesne techniki pomiarowe takie jak STM i TERS-STM oferują możliwość obrazowania z rozdzielczością atomową, ale jednocześnie są niezwykle wrażliwe na wibracje. Autorzy artykułu zaproponowali system rejestracji drgań wykorzystujący akcelerometr sejsmiczny i analizator widma w czasie rzeczywistym, pozwalający na długoterminową rejestrację drgań. Odpowiednia prezentacja i analiza zebranych danych pozwala na optymalny dobór pomieszczenia o najniższym poziomie wibracji.

Słowa kluczowe: pomiar drgań, akcelerometr sejsmiczny, analizator widma czasu rzeczywistego, TERS-STM.

wstecz