Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2023 Str. 288

Autorzy: Michał Downar-Zapolski , Andrzej Kasprowicz :

Tytuł: Projekt laboratoryjnego falownika 3-fazowego sterowanego przy użyciu środowiska symulacyjnego PLECS

Streszczenie: W artykule zawarto przebieg procesu projektowania trójfazowego falownika napięcia, sterowanego z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego PLECS. Przedstawiono etapy, począwszy od teoretycznych założeń i symulacji, kończąc na projekcie rzeczywistego modelu. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań zbudowanego falownika, które obejmowały współpracę układu z środowiskiem symulacyjnym PLECS oraz demonstrację praktycznego układu sterowania momentem i prędkością obrotową silnika indukcyjnego klatkowego. Wykorzystanie procesora LAUNCHXL-F28069M oraz środowiska PLECS pozwoliło na dużo łatwiejszą oraz bardziej intuicyjną implementację różnych metod sterowania energoelektronicznymi przemiennikami częstotliwości. Zaprojektowany falownik stanowi narzędzie do praktycznej implementacji nowych technik sterowania oraz jako układ o zastosowaniu w celach dydaktycznych.

Słowa kluczowe: falownik trójfazowy, falownik napięcia, PLESC, sterowanie skalarne, silnik indukcyjny.

wstecz