Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2008 Str. 297-300

Autorzy: Paweł Zukowski , Czesław Karwat , Czesław Kozak , Tomasz Kołtunowicz , Aleksander Pogrebnjak , S.N. Bratushka , Yurij Kravchenko , Sh. Rusimov , M.K. Kylyshkanov :

Tytuł: Modyfikacja właściwości powłok hybrydowych TiN/Al2O3 przy użyciu roztapiania wiązką elektronową

Streszczenie: Zaprezentowane zostały eksperymentalne wyniki badań struktur, elementów i składu fazowego powłok hybrydowych naniesionych na powierzchnię ze stali nierdzewnej AlSi 32 przy zastosowaniu kombinacji kilku metod nanoszenia powłok (detonacja plazmowa, technika łuku próżniowego) wraz z następującą po niej obróbką powierzchni przy pomocy wielkoprądowej wiązki elektronowej (HCEB). Badania wykazały, że wzrost gęstości energii przyspiesza proces przenikania masy i pozwala na wytworzenie bardziej zwartych powłok proszkowych. Przedstawiono wyniki testów korozyjnych dla powłok Tin/Al2O3 w ich stanie początkowym oraz po zastosowaniu modyfikacji ich powierzchnia pomocą wiązki elektronowej. Otrzymano znaczny wzrost odporności powłok hybrydowych na korozję w 0,5 M roztworze H2SO4 po zastosowaniu obróbki wiązką elektronową.

Słowa kluczowe: powłoki hybrydowe, strumień plazmy, obróbka wiązką elektronową, elementy i struktura składu, odporność na zużycie i korozję

wstecz