Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2008 Str. 125-128

Autorzy: Dariusz Czyżewski :

Tytuł: Wybrane problemy definiowania obszaru świecącego diod elektroluminescencyjnych

Streszczenie: Artykuł zawiera analizę obszaru świecącego w wybranych diodach elektroluminescencyjnych. Zaprezentowane wstępne wyniki prac badawczych wskazały na znaczną zmienność wielkości, kształtu oraz luminacji obszaru świecącego LED-ów dla różnych kierunków obserwacji.

Słowa kluczowe: źródła światła, dioda elektroluminescencyjna, obszar świecący

wstecz