Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2008 Str. 182-185

Autorzy: Jacek Kusznier :

Tytuł: Mieszanie barw w elementach światłowodowych

Streszczenie: Światłowody służą do przenoszenia i kształtowania strumienia świetlnego ze źródła światła do miejsca oświetlanego lub podświetlanego. Ważnym zagadnieniem jest przy tym uzyskanie żądanej barwy. Można to osiągnąć przez filtrowanie wiązki światła wychodzącego ze źródła lub addytywne mieszanie barw składowych źródeł. Prezentowany artykuł przedstawia budowę, możliwości wykorzystania oraz wyniki pomiarów elementów światłowodowych do mieszania barw z emisją strumienia przez powierzchnię boczną oraz czoło wyjściowe.

Słowa kluczowe: mieszanie barw, światłowody, elementy światłowodowe, panele światłowodowe

wstecz