Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 9-11

Autorzy: Szymon Banaszak :

Tytuł: Statystyka prądów upływu w czasie starzenia izolatorów

Streszczenie: Artykuł przedstawia wstępne badania starzeniowe trakcyjnych izolatorów kompozytowych. Część z nich została zamontowana w terenowych stanowiskach starzeniowych w rejonie nadmorskim. Inna grupa poddana została starzeniu laboratoryjnemu po umieszczeniu w komorze słonej mgły i przyłożeniu napięcia przemiennego. W czasie starzenia co pewien czas dokonywana jest rejestracja prądów upływu przy użyciu specjalnego urządzenia. We wstępnej fazie badań wyznaczono napięcia i stężenia soli odpowiednie do starzenia tego typu izolacji, tak by proces ten był jak najintensywniejszy, lecz wciąż dający się kontrolować. Kolejnym krokiem jest wykonanie właściwego starzenia izolatorów.

Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, starzenie, prąd upływu, słona mgła

wstecz