Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2003 Str. 145-150

Autorzy: Amalia Ivanyi , Janos Fuzi , Zsolt Szabo :

Tytuł: Modelowanie histerezy metodą Preisacha

Streszczenie: Przedstawiono ideę modelu histerezy zaproponowaną przez Preisacha i jej rozszerzenie dla przypadku gdy wektory indukcji i natężenia pola magnetycznego nie są w koincydencji. Opisano procedurę określania parametrów modelu na podstawie danych eksperymentalnych.

Słowa kluczowe: model Preisacha, histereza magnetyczna

wstecz