Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2003 Str. 151-154

Autorzy: Helmut Pfutzner , Christian Krell , Emmerich Kitz , Wojciech Pluta , Marian Soiński , Roman Rygał :

Tytuł: Realizacja pomiarów strat rotacyjnych w blachach elektrotechnicznych

Streszczenie: W pewnych obszarach rdzeni transformatorów jak również w stojanach maszyn wirujących występuje przemagnesowanie obrotowe. Informacje na temat zależności wektorowej B(H) i strat energii można uzyskać w prosty sposób z pomiarów aparatem tzw. RSS (Rotationa Single Sheet Tester). T. W artykule przedstawiono porównanie aparatu do badań na próbce sześciokątnej i najbardziej popularnej próbce kwadratowej.

Słowa kluczowe: straty rotacyjne, tester strat rotacyjnych RSST

wstecz