Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2003 Str. 154-159

Autorzy: Philippe Baudouin , Ivan Houbaert :

Tytuł: Wpływ cięcia mechanicznego i laserowego na właściwości magnetyczne elektrycznych stali pradnicowych

Streszczenie: Przedstawiono przeglad metod laserowego i mechanicznego ciecia blach pradnicowych. Badano blachy „fully processed” i „semi-processed” z zawartością krzemu od 0,13% do 3%. Właściwości magnetyczne blach były badane przy częstotliwości 50Hz. Wpływ cięcia na jakosć materiału był większy przyzastosowaniu ciećia laserowego. Przyczyna mogą być naprężenia termiczne w pobliżu krawędzi.

Słowa kluczowe: cięcie laserowe I mechaniczne blach, blachy elektrotechniczne

wstecz