Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2003 Str. 172-175

Autorzy: Tomasz Chady , Ryszard Sikora , Piotr Baniukiewicz :

Tytuł: Zastosowanie filtrów selektywnych w wiroprądowej defektoskopii wieloczęstotliwościowej

Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawy wiroprądowej defektoskopii wieloczęstotliwościowej. Metody wieloczęstotliwościowe dają o wiele więcej informacji na temat wady ukrytej w materiale niż metody oparte na pomiarze jednej częstotliwości, dzięki czemu położenie wady, jej kształt, rozmiar może być określony w sposób bardziej precyzyjny. Autorzy zaproponowali urządzenie składające się z zespołu analogowych filtrów aktywnych, mające na celu poprawienie właściwości pomiarowych i użytkowych toru pomiarowego. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu projektowania środkowoprzepustowych filtrów eliptycznych oraz późniejszej ich realizacji za pomocą specjalistycznych układów scalonych.

Słowa kluczowe: defektoskopia wiroprądowa

wstecz