Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2003 Str. 175-177

Autorzy: Adam Skopec , Wiesław Wilczyński , Bronisław Szubzda , Wojciech Lipiec :

Tytuł: Magnesy proszkowe orientowane w drgającym polu magnetycznym

Streszczenie: Zaproponowano ideę, zgodnie z którą będzie możliwe zmniejszenie tarcia wewnętrznego ziaren podczas orientowania magnesów proszkowych przez prasowanie w polu magnetycznym, bez użycia środków poślizgowych i dyspergentów. Rolę czynnika zmniejszającego tarcie spełni dodatkowe, oprócz pola statycznego, sinusoidalnie zmienne pole magnetyczne przyłożone prostopadle do pola statycznego. Częstotliwość drgań pola dodatkowego powinna być równa częstotliwości drgań rezonansowych ziarna. Określono matematyczny model zjawiska i obliczono wartość takiej rezonansowej częstotliwości.

Słowa kluczowe: magnesy proszkowe

wstecz