Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2003 Str. 187-193

Autorzy: Lech Grzesiak , Bartłomiej Ufnalski , Bartłomiej Beliczyński :

Tytuł: Bezczujnikowy napęd prądu przemiennego z neuronowym estymatorem prędkości kątowej

Streszczenie: Omówiono zaprojektowany, zasymulowany i laboratoryjnie sprawdzony bezczujnikowy napęd prądu przemiennego z neuronowym estymatorem prędkości kątowej. Przedstawiono nowe podejście do estymacji prędkości kątowej silnika klatkowego. Zaprezentowano estymator neuronowy wykorzystujący odpowiednio przetworzone sygnały prądu i napięcia stojana zgodnie z regułami przedstawionymi w pracy [13]. Przetworzone sygnały wejściowe oraz sygnał estymowany charakteryzują się zbliżonymi widmami. Brak kaskady opóźnień sygnałów w estymatorze i brak sprzężeń rekurencyjnych umożliwiają pracę z częstotliwością różną od częstotliwości zbierania danych uczących. Układ napędowy sterowany metodą orientacji wektora pola został wykorzystany do testowania zaproponowanego neuronowego estymatora prędkości kątowej.

Słowa kluczowe: sieci neuronowe, napęd prądu przemiennego

wstecz