Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2003 Str. 193-196

Autorzy: Lech Grzesiak , Bartłomiej Beliczyński :

Tytuł: O wstępnym przetwarzaniu sygnałów dla estymacji prędkości kątowej silnika indukcyjnego za pomocą sieci neuronowej

Streszczenie: Omówiono ograniczenia narzucane przez architekturę neuronową z kaskadą opóźnień stosowaną do estymacji prędkości kątowej silnika indukcyjnego przy dostępności sygnałów prądów i napięć stojana. Wykazano potrzebę stosowania przetwarzania wstępnego sygnałów i sformułowano zadania dla takiego przetwarzania. Artykuł stanowi kanwę teoretyczną dla opisu praktycznej realizacji napędu prądu przemiennego z neuronowym estymatorem prędkości i przetwarzaniem wstępnym.

Słowa kluczowe: sieci neuronowe, aproksymacja dynamiki

wstecz