Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2003 Str. 204-206

Autorzy: Andrzej Niedziałkowski :

Tytuł: Transfer synchroniczny w aplikacjach z przemiennikiem częstotliwości na średnie napięci

Streszczenie: Artykuł przedstawia możliwości zastosowania przemiennika częstotliwości na średnie napięcie w aplikacjach wymagających synchronizacji napięcia z siecią zasilającą i przełączania silnika. Prezentowana jest specjalna funkcja „Transferu Synchronicznego” opracowana dla przemienników częstotliwości na średnie napięcie serii PowerFlex7000 i serii 1557.

Słowa kluczowe: transfer synchroniczny, przemiennik częstotliwości

wstecz