Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2003 Str. 207-212

Autorzy: Lech Grzesiak , Bartłomiej Ufnalski , Arkadiusz Kaszewski , Paweł Roszczyk :

Tytuł: Sterowanie falownika bazujące na modulacji metodą wektora przestrzennego – realizacja w mikrokontrolerze TMS320LF2406

Streszczenie: W artykule omówiono podstawy modulacji wektorowej oraz szczegółowo opisano zasady sterowania dla modulacji ciągłej i nieciągłej. Podano architekturę mikrokontrolera TMS320LF2406 oraz opis modułów i funkcji wykorzystywanych do sterowania falowników. Przedstawiono algorytmy sterowania dla przypadku przestrajanej częstotliwości i amplitudy napięcia wyjściowego. Przytoczono wyniki badań laboratoryjnych układu napędowego silnika klatkowego zasilanego z falownika napięcia sterowanego metodą modulacji wektorowej.

Słowa kluczowe: modulacja wektorowa PWM, mikrokontrolery DSP

wstecz