Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2003 Str. 321-325

Autorzy: Maria Kosicka :

Tytuł: Alfred Haar i jego falki

Streszczenie: W artykule omówiono metodę rozkładu pewnej klasy funkcji na falki Haara. Przedstawiono trzy dziedziny, w których metoda ta znajduje zastosowanie, jest to: analiza liniowych układów dynamicznych o parametrach skupionych, o parametrach rozłożonych oraz optymalizacja liniowych układów dynamicznych. Przedstawiono zarówno zalety jak i pewne niedogodności prezentowanej metody.

Słowa kluczowe: przetwarzanie sygnałów, falki

wstecz