Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2003 Str. 326-333

Autorzy: Robert Stala , Stanisław Piróg , Stanisław Gąsiorek :

Tytuł: Bezstykowe zasilanie ruchomych, separowanych odbiorników energii elektrycznej - Część I . Dobór konfiguracji układu

Streszczenie: W artykule omówiono przekształtnik energoelektroniczny realizujący bezstykowe zasilanie ruchomych, separowanych odbiorników energii elektrycznej. Do bezstykowego przekazu energii wykorzystano transformator z rozdzielonym rdzeniem, którego jedna część jest zasilana przez falownik, a druga stanowi integralną część odbiornika. Sprzężenie pomiędzy uzwojeniami transformatora może zmieniać się w szerokim zakresie. Narzuca to konieczność kompensacji reaktancji rozproszenia uzwojeń, których wartość zmienia się w szerokim zakresie i nie jest znana. Kompensacja reaktancji rozproszenia uzwojeń transformatora możliwa jest poprzez szeregowe dołączenie kondensatorów do jego uzwojeń i zmianę częstotliwości napięcia zasilającego. Przedstawiono różne konfiguracje obwodu rezonansowego przeznaczonego do kompensacji reaktancji uzwojeń transformatora. Wskazano jedyną konfigurację, dla której napięcie wyjściowe przekształtnika może być utrzymywane na stałej wartości przy zmianach wzajemnego położenia części rdzenia. Przekształtnik przeznaczony jest do zasilania odbiorników odseparowanych, dlatego napięcie wyjściowe przekształtnika, ani żadne sygnały na stronie wtórnej nie mogą być wykorzystane przez układ regulacji. W artykule omówiono metodę analizy przebiegu prądu pierwotnego, która umożliwia dostosowanie częstotliwości pracy falownika do wartości zapewniającej eliminację spadku napięcia na kolejnych etapach transformowania energii.

Słowa kluczowe: przekształtnik energoelektroniczny, zmienne sprzężenie magnetyczne, rezonans szeregowy, bezstykowy przekaz energii

wstecz