Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2003 Str. 333-338

Autorzy: Mariusz Korkosz , Jan Prokop :

Tytuł: Analiza prądów i momentu silników reluktancyjnych przełączalnych w stanach awaryjnych

Streszczenie: W artykule omówiono zagadnienie pracy silników reluktancyjnych przełączalnych (SRM) w stanach awaryjnych. Przedstawiono wybrane przypadki stanów awaryjnych, omówiono model matematyczny oraz wyniki symulacji cyfrowej. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych oraz omówiono wpływ stanów awaryjnych na zawartość harmonicznych prądów i momentu, przedstawiono wnioski.

Słowa kluczowe: silnik reluktancyjny przełączalny, SRM, stany awaryjne, analiza harmoniczna

wstecz