Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2003 Str. 339-342

Autorzy: Wacław Matulewicz , Stefan Baran :

Tytuł: Analiza przebiegów stanu jałowego w diagnostyce transformatora

Streszczenie: Przedstawiono sposoby opracowania przebiegów zarejestrowanych w stanie jałowym transformatora, a następnie sposób wyznaczenia parametrów schematu zastępczego. Dokonano analizy wpływu uszkodzeń transformatora na zmiany charakterystycznych wielkości zarejestrowanych przebiegów. Stwierdzono możliwość zastosowania porównań tych wielkości do diagnostyki zmian stanu technicznego transformatora.

Słowa kluczowe: transformator, stan jałowy, diagnostyka

wstecz