Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2003 Str. 347-349

Autorzy: Zbigniew Nadolny , Stanisław Różecki , Hubert Miernik , Grzegorz Paściak :

Tytuł: Optymalizacja rozkładu pola elektrycznego w obszarze okucia izolatora WN

Streszczenie: Podstawowym celem pracy było opracowanie nowej konstrukcji izolatora WN, zapewniającej możliwie optymalny rozkład pola elektrycznego w obszarze okucia izolatora. Stwierdzono, że około 80% wartości napięcia przyłożonego na izolatorze odkłada się na jego trzech pierwszych kloszach (licząc od strony okucia będącego pod wysokim napięciem). Jest to zjawisko niekorzystne, skracające okres bezawaryjnej pracy izolatora. Metodą symulacji komputerowej wykazano, że dzięki: zastosowaniu pierścieni sterujących, zaokrągleniu wszystkich ostrych krawędzi okucia oraz pokryciu warstwą silikonową połączenia okucie - część izolacyjna, możliwe jest ponad trzykrotne obniżenie natężenia pola w najbardziej newralgicznym punkcie izolatora.

Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, pole elektryczne, symulacje komputerowe

wstecz